Example Frame
نمونه محصولات
تاریخچه سنگ
منبع: مر مر
سنگ مرمر : سنگ مرمر نوعی سنگ آهک است که به رنگهای گوناگ.ن در طبیعت وجود دارد. کانی اصلی تشکیل دهنده آن کلسیت است. از این سنگ به صورت گسترده‌ای برای مجسمه‌سازی استفاده شده است. نمای بنای تاج محل از سنگ مرمرمی باشد. از نظر تنوع در جهان مرمرها به 3 گروه زير تقسيم مي شوند: الف: مرمهاي باكلسيم بالا كه بيشترين مصرف را دارند. ب: مرمرهاي معمولي كه شفاف هستند و به انیكس مشهور هستند. ج: مرمرهاي هيدروسيليكاتي كه در توليد وسايل تزئيني كاربرد دارند. اغلب مرمرها بصورت تزئيني در فضاهاي داخلي بكار ميروند و معدودي از انواع مرمر براي كاربردهاي خارجي مناسب می باشند.
مرمر